You are currently viewing Czym jest wzorcowanie?

Czym jest wzorcowanie?

 

Urządzenia pomiarowe odgrywają w gospodarce ogromną wprost rolę. Z tego właśnie względu bardzo istotne jest, aby odpowiednio je skalibrować przed użyciem. Warto w tym celu takie urządzenia oddać profesjonalistom, którzy wykonają ta procedurę klabracji zgodnie z obowiązującymi normami.

Jak profesjonalnie wzorcuje się mierniki?

wzorcowanie przyrządów pomiarowychW obecnych czasach urządzenia pomiarowe odgrywają w zastosowaniach przemysłowych bardzo ważna rolę. Są one wykorzystywane na przykład w budownictwie, ale i również w produkcji. Dlatego tak ważne jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych, które umożliwia uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, świadczącego o wiarygodności pomiarów, wskazywanych przez dany miernik. Dlaczego jest to tak ważne? Jest to niezmiernie istotne, aby pomiary wskazywane przez dane urządzenie nie były poddawane w wątpliwość na przykład podczas przetargów. Wzorcowanie jest wykonywane zazwyczaj w stosunku do urządzeń elektronicznych, gdzie wprowadzany jest w ich pamięci tak zwany wzorzec miar. Jest to wartość, do której będą odnosi się te urządzenia, podczas ustalania wyników pomiarów. Dzięki temu, pomiary dokonane przez różne urządzenia, a raczej ich wyniki, będą mogły być ze sobą porównywane co jest niezmiernie istotne. Każde wzorcowanie musi się odbywać w warunkach laboratoryjnych i poprzedzone jest badaniami określającymi dokładność pomiarów danego miernika. Nie wszystkie mierniki są na tyle dokładne, aby nadawały się do procedury wzorcowania. Wzorcowanie wykonywane jest obecnie przez wiele firm w Polsce, które są w stanie przeprowadzić ta procedurę kalibracji w pełni profesjonalnie i zachowaniem wymaganych zasad.

Mierniki to urządzenia, bez których trudno wyobrazić by sobie było funkcjonowanie wielu firm, w szczególności produkcyjnych i tych z branży budowanej. Dlatego też, te urządzenia pomiarowe bezwzględnie wymagają odpowiedniej kalibracji, dzięki którym prezentowane przez nie wyniki będą ogólnie uznawane.