You are currently viewing Internetowy telefon VoIP

Internetowy telefon VoIP

Już kilka lat temu na polskim rynku technologicznym, obok pojęcia telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej, pojawiło się również pojęcie telefonii internetowej. Polega ona na właściwym przekształceniu sygnałów mowy, by istniała możliwość przesłania tych dźwięków, przez odpowiednie sieci komputerowe. Wykorzystuje się do tego celu różne technologie sieciowe drugiej warstwy.

Rozmowy przy pomocy telefonu VoIP

telefony voipAby korzystać z telefonii internetowej, potrzebne są dwa terminale końcowe H232 pracujące w sieci peer-to-peer. Wymagane są też stałe adresy IP. To, jakie telefony VoIP będą dla nas najlepsze, zależy w dużej mierze od zastosowania, do jakiego chcemy ich używać – bardziej chodzi o skalę używania, a także fundusze, jakie chcemy na taki telefon przeznaczyć. Oba te czynniki składają się na ostateczną decyzję, która może rozstrzygać się pomiędzy najprostszym modelem przeznaczonym do domowego użytku i prawdziwym wielozadaniowym kombajnem do biura. Jeśli chodzi o charakterystykę korzystania z telefonii VoIP, to przede wszystkim jesteśmy niezależni od operatorów państwowych, a co za tym idzie potencjalnie możemy cieszyć się większą prywatnością. Gwarantujemy sobie bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora, a koszt połączeń z telefonią stacjonarną jest relatywnie niższy niż zwykle. Dzięki korzystaniu z telefonii internetowej, użytkownik cieszy się pełną mobilnością, z kwestii, o których warto jeszcze na pewno wspomnieć, koszt infrastruktury, która jest wymagana od nas do obsługiwania telefonii internetowej, jest zdecydowanie niższy od tradycyjnych linii telefonicznych.

Z połączeń przy pomocy telefonii internetowej, na pewno z pełnym sukcesem można kontaktować się z innymi użytkownikami VoIP, ale również użytkownikami telefonii stacjonarnej i internetowej. Jest ona częstym rozwiązaniem stosowanym w biurach.