You are currently viewing Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim

Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim

 

W dobie nieustannego rozwoju coraz istotniejsze jest, aby w pełni móc wykorzystać potencjał kapitału ludzkiego. Istotną determinantę w tym zakresie pełni koncepcja tzw. inteligentnych organizacji, w których zarządzanie kapitałem ludzkim jest integralną osią kapitału intelektualnego. Aby móc efektywnie dążyć do realizacji założonych celów, niezbędne jest skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Skuteczne strategie Human Capital Menagement

sap hcmKapitał ludzki możemy zdefiniować jako zespół cech warunkujących zdolność człowieka do rozwoju poprzez uczenie się oraz wykazywanie kreatywnością i umiejętnościami takimi jak analiza. Poszczególne cechy determinowane są przez inteligencję, energię oraz stan psychofizyczny. Dążąc do możliwości pełnego wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego naprzeciw specjalistom Human Resources (HR) wysuwa się nowy system umożliwiający kontrolę poszczególnych procesów oraz opracowywanie strategii- SAP HCM. Jego zadaniem jest rozbudowana technologia algorytmów cyfrowych umożliwiająca cyfrową obsługę procesów bezpośrednio związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz stymulację ich rozwoju. Oprogramowanie SAP HCM wyposażone jest w takie panele jak zarządzanie strukturą administracyjną oraz sporządzanie rozliczeń i dokumentów wypłatowych, możliwość tworzenia konspektów rozwijających zdolności pracowników poprzez ich ocenę zrealizowanych celi. Ponadto w prosty i przejrzysty sposób zyskujemy opcję rekrutowania a także koordynowania procesów adaptacyjnych, zarządzania czasem pracy oraz dysponujemy zestawem narzędzi analitycznych dedykowanym specjalistom z zakresu Human Capital Menagement.

Dzięki wdrożeniu zautomatyzowanych rozwiązań SAP HCM zarządzanie firmą stało się jeszcze prostsze, a dostępny program innowacyjnych szkoleń zakresu analizy SAP Model Company for HR zyskujemy perspektywy w zakresie zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami, dzięki którym zagwarantujemy sobie sukces kadrowy.